Back To Top
 • 2016-Mar-22

  Chia sẻ Tuần Thánh MV ĐƯỜNG THÁNH GIÁ - Nguyễn Bách

  Xin được giới thiệu cùng Qúy Thân hữu và các Bạn như một chia sẻ trong Mùa Chay 2016

  Chi tiết
 • 2016-Feb-07

  Piano Sing 2014 - Đà Lạt - Trôi về trăng khuya - Krajan Út - Văn phòng BMS

  Sáng tác: Đình Nghĩ

  Chi tiết
 • 2016-Feb-07

  Piano Sing 2014 - Đà Lạt - Waltz No.7 - Nguyễn Đình Phúc - Văn phòng BMS

  Sáng tác: Frederic Chopin

  Chi tiết
 • 2016-Feb-07

  NỤ HỒNG TÌNH YÊU - Văn phòng BMS

  MỪNG XUÂN BÍNH THÂN 2016

  Chi tiết
 • 2016-Jan-04

  Piano Sing 2014 - Đà Lạt - Tình ca Antigone - Diệu Hiền - Văn phòng BMS

  Sáng tác: Lê Chí Hiếu

  Chi tiết
 • 2016-Jan-04

  Piano Sing 2014 - Đà Lạt - Mưa phùn cao nguyên - Y Garia - Văn phòng BMS

  Sáng tác: Lê Chí Hiếu

  Chi tiết