Back To Top

News & Events [2016-Aug]

 • 2016-Aug-31

  LA MUSICA Lần thứ 12 tại Nhạc viện Thành phố - BMS

  140 tiết mục kéo dài trong 2 ngày 27 và 28/8

  Read More
 • 2016-Aug-20

  VAI TRÒ CỦA THI TÀI TRONG GIÁO DỤC TRẺ HỌC NHẠC - TS. NGUYỄN BÁCH

  Các cuộc thi dành cho ngựa, chứ không cho nghệ sĩ

  Read More
 • 2016-Aug-20

  Chương trình Gõ Cửa Âm nhạc số 42 - HTV9

  ÂM NHẠC ARGENTINA - NGỌN LỬA ĐAM MÊ

  Read More
 • 2016-Aug-09

  BOLERO - Hát hoài vẫn mới - Law News

  Qúy Thân hữu và Các Bạn cùng đọc

  Read More
 • 2016-Aug-05

  Thông báo lớp mới năm học mới - BMS

  LỚP NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN CHO TRẺ HỌC NHẠC

  Read More